Договір оферта інтернет магазину

ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ГРАНД-МАРКЕТ», та інші суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність в нежитлових приміщеннях під вивіскою «КЛАСС»  (далі - КЛАСС) пропонують (надає оферту) укласти договір купівлі-продажу Товару на умовах і в порядку, які вказані нижче. Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.

 1. Загальні положення

1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) КЛАСС будь-якій фізичній особі (надалі - Покупець), яка має цивільну правоздатність та цивільну дієздатність,  укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців, та зазначений договір є договором приєднання, тобто згідно зі статтею 634 Цивільного кодексу України умови договору встановлені однією із сторін – КЛАСС, може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони – Покупець, до запропонованого договору в цілому.

1.2. Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх покупців, з урахуванням норм чинного законодавства України,  в тому числі Закону України «Про електрону комерцію», щодо реалізації товарів дистанційним способом Покупцю шляхом вчинення електронних правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.  

1.3. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України, розміщення зображень товарів на сайті не є рекламою, а є пропозиціями (оферти), які адресовані невизначеному колу осіб, є запрошенням укласти договір приєднання, відповідно до чинного законодавства України.   

1.4. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

1.5. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти), та підтверджую що він має повну цивільну дієздатність.

1.6. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець є повнолітньою особою, має повну цивільну дієздатність, та згоден з попередньою ідентифікацією своєї особи;

б) Покупець цілком і повністю ознайомлений та згоден з умовами даної пропозиції (оферти);

в) Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, обробка та передача персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.

г) Покупець дає згоду на отримання ним від Класс смс розсилок або інших комерційних електронних  повідомлень за допомогою засобів комунікації (далі – Комунікації) з пропозиціями (оферти) укласти інші договори на умовах, які будуть діяти на момент здійснення комунікації.  Засобі комунікації може надсилатися особі без її згоди лише за умови, що вона може відмовитись від подальшого отримання таких повідомлень.   

 1. Терміни та визначення

2.1. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ГРАНД-МАРКЕТ» та інші юридичні особи які працюють в нежитлових приміщеннях під вивіскою КЛАСС.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ГРАНД-МАРКЕТ», є зареєстрованою юридичною особою, згідно діючого законодавства України, та знаходиться за адресою: проспект Героїв Сталінграда, 136/8, місто Харків 61162

2.2. Товар – товар визначений Продавцем, опис яких розміщений за дорученням Продавця на  електронному сервісі shop.klassmarket.ua та наявний у Продавця на дату відвантаження, щодо яких Продавцем визначається ціна, назва та асортимент. Опис товару може супроводжуватися його зображенням.  Опис товару та його зображення не є рекламою, а є інформацією необхідною, доступною, достовірною, своєчасною та інше відповідно Закону України «Про захист прав споживачів»

2.3. Покупець – дієздатна фізична особа (що досягла вісімнадцятирічного віку), яка здійснює замовлення Товарів у Продавця з використанням сервісу shop.klassmarket.ua,  на умовах даної публічної пропозиції (оферти), з якою вона ознайомилась та згодна, пройшла відповідну реєстрацію з використанням Сервісу shop.klassmarket.ua, та надала інформацію щодо себе.

2.4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів сервісу shop.klassmarket.ua

2.5. Сервіс shop.klassmarket.ua – сукупність даних, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера і  програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою shop.klassmarket.ua.

2.6. Дата відвантаження – дата отримання Товару Покупцем або його представником.

2.7. Територія доставки – межі міста Харкова.

 1. Предмет договору купівлі-продажу товарів.

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу товарів, продати, передати у власність Покупця Товар, наявний у Продавця на дату відвантаження, на підставі Замовлення Покупця, а Покупець зобов'язується отримати такий Товар та сплатити його вартість у відповідності до умов Договору.

3.2. Продавець зобов’язується поставити виключно Товар наявний на дату відвантаження. У випадку відсутності замовленого Товару на дату відвантаження, Продавець має право не виконувати замовлення в частині такого Товару, або ж за погодженням Покупця, замінити його на аналогічний. Погодження про заміну відсутнього товару на аналогічний Покупець може надати Продавцю засобами телефонного зв’язку за ініціативою Продавця, або іншим способом, який був зазначений Покупцем.   

3.3. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, чи не знаходиться в суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.

3.5. Покупець має право здійснити оплату як безготівковій та готівковій формах, згідно норм чинного законодавства України.

3.6. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) та укладає Договір в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Замовити" через Сервісі shop.klassmarket.ua або іншим способом, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її  умовами.

3.7. Покупець має право як самостійно звернутися до пункту видачі Товару у Продавця з метою отримання та оплати Товару, або ж уповноважити іншу особу на вчинення таких дій, згідно розділу 6 цієї оферти.

 1. Порядок оформлення Замовлення

4.1. Перед здійсненням оформлення Замовлення, фізична особа зобов’язана здійснити реєстрацію на  сервісі  shop.klassmarket.ua, ознайомитись з цією пропозицією (офертою) про укладання договору  купівлі – продажу товарів. Після виконання цього фізична особа переходить в статус Покупця.

4.2. Оформити Замовлення на Товари можуть зареєстровані Покупці на сервісі shop.klassmarket.ua.

4.3. Покупець самостійно оформляє Замовлення через  сервіс shop.klassmarket.ua шляхом додавання обраних Товарів у "Кошик" шляхом натискання кнопки "Додати у кошик" або в інший спосіб та підтвердження прийняття цієї Пропозиції (оферти).

4.4. Покупець має право самостійно додавати чи видаляти Товар з «Кошика» до моменту натискання кнопки «Підтвердження замовлення».

4.5. Після  натискання кнопки «Підтвердження замовлення», вважається що Замовлення зроблено, та Покупець очікує його доставку, та готовий і згоден провести оплату за Товар.

 1. Ціна та порядок оплати

5.1. Товар продається за цінами, встановленими на дату Замовлення, зробленого згідно п.4.5. цієї оферти. 

5.2. Актуальні ціни на кожен Товар на дату здійснення Замовлення зазначаються на сервісі shop.klassmarket.ua Якщо Товар отримується Покупцем не в день здійснення Замовлення, ціни на Товар не можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку, виключенням є  ціни на Товар на який можуть бути введені обмеження згідно норм чинного законодавства України на день відвантаження.  

Якщо за Товар Покупець здійснив оплату за допомогою безготівкового розрахунку, ціна на Товар не має право змінюватись незалежно від дати доставки.

5.3. Вартість Товару на вагу розраховується з розрахунку замовленої кількості Товару на ціну одного кілограму за такий Товар. 

5.4. Вартість пакувальних матеріалів (кульків) не включена у ціну Товарів та підлягає додатковій оплаті Покупцями разом з розрахунком за Товари. Кількість необхідних пакувальних матеріалів визначається самостійно Продавцем з урахуванням замовленого асортименту Товарів, товарного сусідства тощо. Покупець зобов’язується прийняти та оплатити вартість пакувальних матеріалів одночасно з Товаром за цінами, діючими на дату відвантаження.

Якщо за Товар Покупець здійснив оплату за допомогою безготівкового розрахунку,  він не сплачує за  пакувальний матеріал, та вони передаються Покупцю за рахунок Продавця.

5.5. Загальна вартість Товару, що продається Покупцеві, зазначається у розрахункових та (або) товаросупровідних документах, що надаються Продавцем  Покупцеві (або його Представнику) під час  отримання Товару, згідно з урахуванням дії п. 3.1 цього Договору. Зазначені у цьому пункті документи є складовими частинами цього Договору

5.6. Ціна договору дорівнює сумі вартості всіх придбаних Товарів (та пакувальних матеріалів в разі необхідності). Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару наявного у Продавця на дату відвантаження з урахуванням  п.5.2. цієї оферти.

5.7. Покупець зобов’язаний прийняти та оплатити Товар в момент його отримання або шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця після оформлення Заказу. Покупець зобов’язаний здійснити оплату за доставку товару Продавцем згідно цін зазначених Продавцем.  

5.8. Ціна Товару, що вказана на сервісі shop.klassmarket.ua, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. Це правило не діє на Закази, які були оформлені згідно п. 4.5. цієї оферти.

5.9. Картки клієнтів КЛАСС не діють під час оформлення замовлення на сайті Інтернет-магазину та приймання-передачі Товар за результатами такого замовлення.

5.10. Всі знижки та АКЦІЇ, що діють у  Продавця на дату відвантаження поширюються на всіх Покупців, які замовляють Товари через сервіс shop.klassmarket.ua

 1. Порядок приймання-передачі Товару. Умови повернення

6.1.Покупець має право придбати Товар, розміщений на сервісі shop.klassmarket.ua та наявний у Продавця станом на дату відвантаження.

6.2. Покупець зобов’язаний отримати Товар у Продавця, обраному при замовленні Товару у строки, обрані при оформленні Замовлення. Покупець має можливість як самостійно звернутися до пункту видачі Товару у Продавця з метою отримання та оплати Товару, або ж уповноважити іншу особу на вчинення таких дій, в тому числі, уклавши Договір доручення, шляхом приймання умов публічної оферти щодо укладення Договору Доручення, що розміщений за посиланням shop.klassmarket.ua (в такому випадку підтвердженням повноважень повіреного буде факт прийняття Покупцем умов Публічної оферти на укладення договору доручення при оформленні Замовлення).

6.3. Покупець зобов’язаний отримати Товар у Продавця (Повіреного) в строки обрані при замовленні та сплатити за нього повну суму, яка вказана в такому замовленні, з урахуванням вартості доставки, у разі необхідності.

6.4. Умови повернення Товарів:

6.4.1. Непродовольчі товари без претензій щодо якості можуть бути поверненні протягом 14 днів з дня покупки, якщо товар: не використовувався; повертається: в оригінальній упаковці,  в повному комплекті, з непошкодженими пломбами,  з захисними плівками та витратними матеріалами (якщо вони входять до комплекту), в такому ж стані, в якому він був придбаний,  та має супроводжуватися оригінальним чеком за адресою, зазначеною в фіскальному документі.   

Якісні непродовольчі товари, на які не розповсюджується гарантійний строк, можуть бути поверненні Покупцю протягом 14 днів з дня покупки за умови надання всіх необхідних документів, збереження комплектності виробів, пломб, пакування та збереження цілісності товару.

6.4.2. Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну згідно законодавства України.

 1. Права та обов'язки Продавця

7.1. Продавець має право:

7.1.1.Самостійно в односторонньому порядку змінювати ціни на Товар (окрім тих які були оформлені в Замовлення Покупцем, за виключенням п. 5.2. цієї оферти), асортимент Товару наявного  у Продавця на дату відвантаження. 

7.1.2. В односторонньому порядку змінювати замовлення, в тому числі повністю або частково відмовитись від виконання Замовлення, у випадку відсутності Товару у Продавця станом на дату відвантаження;

7.1.3. На свій вибір має право залучати третіх осіб для доставки Товару Покупцю; 

7.2. Продавець зобов’язаний:

7.2.1. Забезпечити та гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України.

7.2.2. Забезпечити прямий, простий, стабільний доступ невизначеного кола осіб до комерційного електронного повідомлення та пропозицій;

7.2.3.   Забезпечити повну відповідність предмета електронного договору, погодженого сторонами, кількісним та якісним характеристикам;

7.2.4. Мати в наявності відповідні дозволи та (або) ліцензії, інформація щодо яких розміщена в відповідних реєстрах, що ведуться органами ліцензування та дозвільними органами, в разі необхідності. 

7.2.5. В разі оформлення Замовлення Покупцем, та відсутності Товару у Продавця, Продавець зобов’язаний провести зміну товару на інший, тільки за згодою Покупця. 

 1. Права та обов'язки Покупця

8.1. Покупець має право:

Замовити Товар для доставки  в межах міста Харкова.

Отримати Товар в торговельному центрі Продавця самостійно, або отримати Товар за адресою, зазначеною в своєму Замовлені.

Відмовитися від приймання Товару у випадку невідповідності його характеристик раніше замовленому товару.

Користуватися іншими правами згідно положень чинного законодавства України.

8.2. Покупець зобов’язаний:

Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при реєстрації на Сервісі shop.klassmarket.ua для здійснення Продавцем ідентифікації віку Покупця.    

Оплачувати Товар, оплачувати пакувальні матеріали згідно розрахункових та товаросупровідних документів за зазначеною у них ціною (в разі необхідності).

 1. Відповідальність сторін

9.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сервісі shop.klassmarket.ua та придбаних у Продавця.

9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

9.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

9.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту та експорту, та інших обставин що можуть трактуватися як форс – мажор, згідно законодавства України, які виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами, якщо це необхідно. Якщо обставини, що підпадають під поняття форс – мажор прийняти на законодавчому рівні, документи, що підтверджують наявність таких обставин не потрібні.

 1. Строк дії Договору

10.1. Договір вважається укладеним з моменту оформлення та підтвердження Покупцем Замовлення на сервісі shop.klassmarket.ua діє до прийняття та повної оплати Товару Покупцем.

10.2. Одностороння зміна умов цього Договору не допускається, за виключенням зміни ціни та асортименту товару тощо Продавцем, як зазначено в цьому Договорі.

 1. Інформаційні повідомлення

11.1. Реєструючись на сервісі shop.klassmarket.ua Покупець дає згоду Продавцю на отримання комунікацій від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти, та інших комунікацій згідно пп. «в» п.1.6. цього Договору.

 1. Правила використання матеріалів, розміщених на сервісі shop.klassmarket.ua

12.1. Сервіс shop.klassmarket.ua містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

12.2. Весь зміст на сервісі shop.klassmarket.ua охороняється законодавством України.

12.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сервісі shop.klassmarket.ua як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти та ін .

 1. Інші умови

13.1. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.

13.2. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару набирає чинності з моменту оформлення та підтвердження Замовлення та діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін за ним згідно цього договору.

13.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.

13.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

13.4. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна на  сервісі shop.klassmarket.ua.

13.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін,  не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення підтвердження замовлення на сервісі shop.klassmarket.ua у відповідності із здійсненим Покупцем Замовленням на сервісі shop.klassmarket.ua   вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів.

13.6. При виникненні претензій/ пропозицій  Покупець може звернутися за телефоном:  0 800 30 70 90 та (або) за адресою:  

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КОМПАНІЯ «ГРАНД-МАРКЕТ»

Код в ЄДРПОУ 38978614

Юридична/податкова адреса: 61162, місто Харків, проспект Героїв Сталінграда, 136/8